{TPL-SYSTEMMESSAGE}

Tjänster

Vi erbjuder många varierande tjänster till både privatpersoner och företagare.

  • Felsökning av PC datorer
  • Ominstallation av PC datorer
  • Virusrensning av PC datorer
  • Uppgradering av PC datorer
  • Kryptering av routrar
  • Databackup (Crashad hårddisk)
  • Hemsidor
  • Kabelinstallation/Dragning
  • WiFi installation

Kom till oss eller ring 016-200 65 67 om det är något ni undrar över.VÃ¥ra samarbetsparners